มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักกีฬา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าคว้าเหรียญ ใน “พะเยาเกมส์”

14 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นักกีฬา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าคว้าเหรียญ ใน “พะเยาเกมส์”

              

----> แม้จะใกล้เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” เข้าไปทุกที แต่ทัพนักกีฬารั้วดำ – เหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก็ไม่ย้อท้อ เดินหน้าคว้าชัยชนะและเหรียญรางวัลมาครองอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร.อัจฉรียา  กสิยะพัท  อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันวิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 40 – 44 ปี คว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นผลสำเร็จ ขณะที่ อาจารย์อรทัย  อินทะวงค์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงชิงชัยการแข่งขันทุ่มน้ำหนักหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี รั้งที่ 2 คว้าเหรียญเงินให้กับตัวเองเป็นเหรียญที่สอง ทางด้านการแข่งขันครอสเวิร์ด (ชาย) ซึ่งทำการแข่งขัน ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ยุทธนา  อารักษ์พุทธนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ โชว์ผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองมาให้ชาวราชภัฏเชียงใหม่ได้ชื่นชม ท่ามกลางเสียงเชียร์และกำลังใจจากทัพนักกีฬาและกองเชียร์อย่างคับคั่ง

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ขอขอบคุณภาพ / ข้อมูล : คุณธนะโชค สันต์สวัสดิ์  วิศวกร กองอาคารสถานที่ / ผู้ประสานงานนักกีฬา มร.ชม.

     

อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ คว้าเหรียญทอง การแข่งขันวิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 40 – 44 ปี
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

        

อาจารย์อรทัย อินทะวงค์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าเหรียญเงินการแข่งขันทุ่มน้ำหนักหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


   

อาจารย์ยุทธนา อารักษ์พุทธนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ กับผลงานเหรียญทอง การแข่งขันครอสเวิร์ด (ชาย)
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยานักกีฬาและกองเชียร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455388 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558