มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปิดฉาก “พะเยาเกมส์” มร.ชม. คว้า 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

20 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ปิดฉาก “พะเยาเกมส์” มร.ชม. คว้า 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

               


---> ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

---> ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพนักกีฬาอาจารย์และบุคลากรจากรั้วดำ – เหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สร้างผลงานอยู่ในลำดับที่ 16 จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 61 แห่ง คว้า 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน ถือเป็นอันดับที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เข้าร่วม และเป็นอันดับที่สองของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 

---> สรุปเหรียญรางวัลมีดังนี้
เหรียญทอง
                  - วิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40 – 44 ปี
                  - วิ่ง 400 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40 – 44 ปี
                    ผลงานของอาจารย์ ดร.อัจฉรียา  กสิยะพัท  อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ 
                  - วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40 – 45 ปี
                   ผลงานของอาจารย์วรารัตน์  หมอดู อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
                 - ครอสเวิร์ด (ชาย)
                  ผลงานของอาจารย์ยุทธนา  อารักษ์พุทธนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ 
                - กอล์ฟ หญิง (แต้มต่อ 25 – 36)
                  ผลงานของคุณศิริพร  ริพล ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานศูนย์บริหารแม่ริม

เหรียญเงิน
               - กรีฑา ขว้างจักรหญิง อายุไม่เกิน 29 ปี 
               - ทุ่มน้ำหนักหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี
               - พุ่งแหลน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี
                 ผลงานของอาจารย์อรทัย อินทะวงค์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
              - วิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40 – 44 ปี
                 อาจารย์วรารัตน์  หมอดู อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

---> ทั้งนี้ อาจารย์ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์  ชัยมัง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ และนายกสโมสรอาจารย์ ในฐานะผู้ควบคุมทีมนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับผลการแข่งขันในปีนี้ เนื่องจากมีชนิดกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลเพิ่มขึ้นจากในปีที่ผ่านมาคือ ครอสเวิร์ดและกอล์ฟ สร้างความหลากหลายในชนิดกีฬา ทำให้ขยับอันดับติด 1 ใน 20 ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ รวม 61 แห่ง สำหรับการแข่งขันในปีหน้าซึ่งจะได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักกีฬาโดยยังคงความหวังที่กรีฑา พร้อมผลักดันชนิดกีฬาอื่นๆ ให้พร้อมต่อการแข่งขัน นอกจากนี้จะได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มเติมในกีฬาสนุกเกอร์ และโบว์ลิ่งอีกด้วย

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ข้อมูล / ภาพ : ธนะโชค สันต์สวัสดิ์ 

             


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455357 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558