ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ชาวรั้วดำเหลือง รวมใจให้โลหิตอย่างล้นหลาม ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9

29 มิถุนายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ชาวรั้วดำเหลือง รวมใจให้โลหิตอย่างล้นหลาม

ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนโลหิตจำนวนมาก กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ลานร่มฉัตร (ด้านข้างสำนักทะเบียนและประมวลผล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ช่วงเวลา 9.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตมากถึง 178 คน คิดเป็นปริมาตร 58,800 ซีซี. ซึ่งโลหิตที่ได้รับบริจาคนี้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จะนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4544794 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558