มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ราชภัฏรวมใจ ร่วมงาน “ลูกนกพร้อมหน้า” ประจำปีการศึกษา 2560

1 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นิเทศศาสตร์ราชภัฏรวมใจ ร่วมงาน “ลูกนกพร้อมหน้า” ประจำปีการศึกษา 2560         


                                 

          ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ภาคปกติ) “ลูกนกพร้อมหน้า” ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชานิเทศศาสตร์ ร่วมงานอย่างล้นหลาม          ผศ.ศิรสา สอนศรี หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ภาคปกติ) “ลูกนกพร้อมหน้า” เป็นกิจกรรมที่ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สานสัมพันธ์อันดี มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และแนะแนวทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านนิเทศศาสตร์ในปีการศึกษา 2560

          ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐนน ปัญโญ ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านออแกไนซ์ ในนาม รักดีครีเอชั่น และคุณพิมพ์รัมภา บุญศักดิ์ ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าว WE TV NEWS บริษัทเวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น หรือ วีทีวี นัมเบอร์วันด้านการสื่อสารของคนเชียงใหม่ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้วยพื้นฐานความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงและการนำเสนอผลงาน โดยนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ทุกชั้นปี ทั้ง ด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน วารสารสนเทศศาสตร์ และโฆษณา และการประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346261 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558