ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฟังธรรมะบรรยายเรื่องความดีสากล 5 ประการและสมาธิเบื้องต้น

7 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมฟังธรรมะบรรยายเรื่องความดีสากล 5 ประการและสมาธิเบื้องต้น 

นายฉัตรมงคล ซาคุณ ประธานชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายเรื่องความดีสากล 5 ประการ และ สมาธิเบื้องต้นในวันเสาร์ที่ 29กรกฎาคม2560 เวลา 9.00-11.00น ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น15  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับพระเมตตาจากพระอาจารย์มนูญ คุตฺตธมฺโม (หลวงพี่แอ๊ด) นักธรรมเอก ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระวิทยากรอบรมเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ พระอาจารย์เทศน์สอนวิชาพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นพระวิทยากร ผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 086-441-4315

 

กำหนดการ

09.00 ลงทะเบียน

09.30-09.50 สวดมนต์บทธัมมจักรกัปวัตนสูตร

09.50-10.00ทำสมาธิ

10.00-11.00. ร่วมฟังธรรม

 

ภาพ - ข้อมูล: นายฉัตรมงคล ซาคุณ ประธานชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                  

ข่าว :           นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์

                  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4544794 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558