มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์

12 กรกฏาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

--------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕  รายการ พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์  ตามประกาศสอบราคาเลขที่ ๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ ราย นั้น

 

                        ผลปรากฏว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง

ร้าน เอ็น.เอส.ก๊อปปี้ 

๒๐๘,๐๐๐.๐๐

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล (เครื่องพิมพ์ข้อสอบ  จำนวน ๑ เครื่อง

ร้าน เอ็น.เอส.ก๊อปปี้ 

๙๘,๕๐๐.๐๐

เครื่องจัดเรียงเอกสารพร้อมอุปกรณ์        เย็บอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด

ร้าน เอ็น.เอส.ก๊อปปี้ 

๔๓๘,๐๐๐.๐๐

เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน ๑ เครื่อง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านนา เทค 

๔๙๕,๙๐๐.๐๐

เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านนา เทค 

๔๘,๙๐๐.๐๐

 

ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๒  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล   วงศ์สุข)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346266 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558