มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 2

12 กรกฏาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ วันที่  12  กรกฎาคม  2560   วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์   วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

โดยผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอแนะ ความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งถืง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202  ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300

โทรศัพท์/โทรสาร  053-885364

e-mail : tender@cmru.ac.th

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346266 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558