ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาน้องใหม่รั้วดำ-เหลือง 4,000 กว่าคน ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2560 พร้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัยสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

16 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    นักศึกษาน้องใหม่รั้วดำ-เหลือง 4,000 กว่าคน ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2560 พร้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัยสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เดินขึ้นดอย ไหว้สาครูบาศรีวิชัยและบรมธาตุดอยสุเทพ” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยและกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาน้องใหม่รั้วดำ-เหลืองอีก 4000 กว่าคนเข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า ณ ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

                    จากนั้นได้ประกอบพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ" และพระราชทานตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นำหน้าขบวนกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย โดยได้นำนักศึกษาเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อไปยังลานจุดชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เริ่มต้นโดยนักศึกษาน้องใหม่จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการตามลำดับ

                    กิจกรรม “เดินขึ้นดอย ไหว้สาครูบาศรีวิชัยและบรมธาตุดอยสุเทพ” ของนักศึกษาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับนักศึกษาทุกคน สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เป็นกระบวนการที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรักใคร่กลมเกลียวของชาวราชภัฏเชียงใหม่และสร้างสรรค์พลังอันแรงกล้าสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ทาง พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีทางศาสนาและให้พรแก่นักศึกษาใหม่ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว / ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4544797 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558