มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

20 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560          ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน CMRU SCIENCE WEEK 2017  LIVE with SCI and TECH Innovation & FUN งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ภายในงานพบกิจกรรมมากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นสูตร ชาชิโย ดร.ทีปานิส ชาชิโย ชมขบวนคาราวาน DIY  ลดโลกร้อน  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์  สถาปัตยกรรม และอุตสาหกรรมศิลป์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและประยุกต์ใช้ ศูนย์ความเป็นเลิศการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนผลงานทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยสีเขียว สุคนธบำบัด การสาธิตการผลิตเซรามิก ผลงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร มหัศจรรย์แห่งแสง ถนนรีไซเคิล ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 - 2  อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแข่งขันเกมส์ 180 ไอคิว เกมส์คิดเลขเร็ว การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา   การแข่งขันชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-660 และ 081-366-0001

ภาพ ข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ดูรายละเอียด >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455387 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558