มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย(สสม.) มร.ชม. เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย(สสม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. www.council.cmru.ac.th

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5103381 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558