มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการสัมมนากลวิธีการนำเสนอภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ 5 สิงหาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอเชิญร่วมการสัมมนากลวิธีการนำเสนอภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์  5 สิงหาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          นางสาวกาญจนา  คุเมา  ประธานโครงการสัมมนากลวิธีการนำเสนอภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ แจ้งว่า  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนากลวิธีการนำเสนอภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ โดยมีคุณพลอยพิมพ์ภา  ภัทจินดาศิลป์  นักจัดรายการวิทยุ ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์และคุณเมสิณี เทพดา  ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08.0011.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสามารถร่วมรับฟัง   ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 095 649 4346 ภาพ – ข้อมูล: นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346352 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558