มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รร. สาธิต มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศ To Be Number 1 Dancercise ChiangMai 2018 รอบชิงแชมป์จังหวัดเชียงใหม่ ควบ 2 รุ่น เตรียมแข่งรอบแชมป์ภาคเหนือ 25 – 26 พ.ย. นี้

3 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

รร. สาธิต มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศ To Be Number 1 Dancercise ChiangMai 2018 

รอบชิงแชมป์จังหวัดเชียงใหม่ ควบ 2 รุ่น เตรียมแข่งรอบแชมป์ภาคเหนือ 25 – 26 พ.ย. นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนสาธิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนาม ทีม  oh  my  Gosh  (โอ มาย ก้อด ) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รุ่น junior และทีม  HEYDAY (เฮย์เดย์)  ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น p-teenage จากการแข่งขัน  To Be Number 1 Dancercise ChiangMai 2018  เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560  ณ  ลานโปรโมชั่น อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รอบชิงแชมป์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี นายสุรเชษฐ์  จันทร์อ้วน นายธนังกร  ธัญกรพิสิษฐ์  นายณัฏฐ์พล  สมบูรณ์ทวีสุข นายเจษฎา  ไชยวงศ์   เป็นครูผู้ฝึกสอนและมีนางวรารัตน์  หมอดู  นายจักรฤกษ์   แสนใจ เป็นครูผู้ควบคุมทีม โดยทั้ง 2 ทีม จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  

 
ภาพ - ข้อมูล จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564090 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558