มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

7 กันยายน 2560 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
 

                                                                ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

--------------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างขุดเจาะระบบน้ำบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล บริเวณพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ตามประกาศสอบราคา เลขที่ ๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย นั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

 

             P   เป็นราคาที่รวม VAT                         เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

ขุดเจาะระบบน้ำบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล บริเวณพื้นที่เมืองเชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทวีทรัพย์

๖๘๗,๐๐๐.๐๐

 

 

                             ประกาศ  ณ วันที่    ๗   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564090 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558