มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ก.ย. 2560

11 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

เชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ก.ย. 2560

 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9” ครั้งที่ 2 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 420 คน และร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์จำนวน 1,083 ดอก ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมยังคงดำเนินกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์อย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์สามารถเข้าร่วมจัดทำดอกดารารัตน์ ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1 เวลา 09.00 - 16.00 น.  สอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-880 และ 053-885-883

 

ภาพ – ข่าว นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 
 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564083 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558