มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดโครงการพัฒนานักศึกษา "American Film Showcase Program"

12 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดโครงการพัฒนานักศึกษา "American Film Showcase Program"

                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา "American Film Showcase Program" ที่เป็นความร่วมกันระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยได้นำเสนอภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Salam Neighbor กำกับโดย Chris Temple และ Zach Ingrasci ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเข้าใจในสถานการณ์ผู้ลี้ภัยซีเรียและที่อื่นๆทั่วโลก เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงสิทธิมนุษยชนที่เป็นประเด็นสำคัญของการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคการการถ่ายทำภาพยนตร์และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564094 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558