มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม. ร่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Pitching Perfect การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ อย่างมืออาชีพ”

23 กันยายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม. ร่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Pitching Perfect การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ อย่างมืออาชีพ”


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายพิเศษหัวข้อ Pitching Perfect การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ อย่างมืออาชีพ” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับเกียรติจาก คุณพงศธร ธนบดีภัทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอท คอม จำกัด เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาจาก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 


ภาพ : นายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา, นักวิชาการศึกษา สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา, นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5102673 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558