มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

งานประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมติดตามข่าวสารรอบรั้วดำเหลือง ในรายการ “ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่” ทุกที่ – ทุกเวลา ทาง www.public.cmru.ac.th อยู่ที่ไหนก็รับชมได้เพียงมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

26 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

งานประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมติดตามข่าวสารรอบรั้วดำเหลือง

ในรายการ “ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่” ทุกที่ – ทุกเวลา ทาง www.public.cmru.ac.th

อยู่ที่ไหนก็รับชมได้เพียงมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต          งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับชมข่าวสารและกิจกรรม รอบรั้วดำเหลืองในรายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 18.45 น. ทาง วีทีวี ชาแนล วีทีวีเคเบิลทีวี นัมเบอร์วันด้านการสื่อสารของคนเชียงใหม่ หรือรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ งานประชาสัมพันธ์ www.public.cmru.ac.th หมวดงานโทรทัศน์ เลือกชมรายการ ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ หรือ รับชมทาง cmruchannel ที่เว็บไซต์ www.youtube.com ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
รับชมผ่าน www.youtube.com


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

 

        

  

รับชมรายการทาง เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ >> Click    

รับชมรายการทาง youtube >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104139 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558