มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ร่วมกับภาควิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว

9 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ร่วมกับภาควิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว

 

นายณัฐวุฒิ มะลิซ้อน ประธานสภานักศึกษาพร้อมด้วย นายณัฐกร  ซังซื้อมูล นายกองค์การนักศึกษาและ ตัวแทนนักศึกษาจากภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมเล่นดนตรี เปิดรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวกับพี่ตูน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อาหาร CMRU Food Center โดยมหาวิทยาลัยจะนำเงินที่ได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นำไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำสบทบโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ต่อไป ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5388-5443ข้อมูลโดย นายธวัชชัย สร้อยฟ้า  นักวิชาการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวโดย นางสาวสุพิชชา ร่มป่าตันนักศึกษาฝึกประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงโดย นางสาวเสาวลักษณ ์สามแก้ว นักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5339560 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558