มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากล แสดงดนตรีสดเปิดกล่อง ร่วมบริจาคกับ “ตูน” บอดี้สแลม ในโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

14 ธันวาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    นักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากล แสดงดนตรีสดเปิดกล่อง ร่วมบริจาคกับ “ตูน” บอดี้สแลม ในโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

                    นักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกันแสดงดนตรี ณ ลานกิจกรรม อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดรับบริจาคเงิน เพื่อร่วมบริจาคกับ “คุณตูน บอดี้สแลม” ในโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยนักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากล จะเดินกล่องรับบริจาคไปตามจุดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และร่วมแสดงดนตรีในกิจกรรมต่างๆไปจนถึงวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 และจะได้นำเงินบริจาคส่งมอบให้กับโครงการ ก้าวคนละต่อไป ทั้งนี้ในวันเปิดกิจกรรมการแสดงดนตรีสด มียอดเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 12,391.50 บาท

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5339576 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558