มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนภาควิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ธันวาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนภาควิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

........................................................................................

 

          ตามประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์แม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนภาควิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ  ตามประกาศประกวดราคาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  นั้น

 

          เนื่องจากผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนด จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐      

 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัลทิมา พิชัย)

  รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5339586 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558