มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศให้มารับใบปริญญาบัตร และใบประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2559

 

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร และใบประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) ให้มาติดต่อขอรับได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เท่านั้น หากไม่มารับตามกำหนดจะต้องเสียค่าปรับการขอรับใบปริญญาบัตร และใบประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) ล่าช้า

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257796 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558