มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนักเรียนหลังได้รับคัดเลือกรับรางวัลอันทรงเกียรติ สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน

3 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แสดงความยินดีกับนักเรียนหลังได้รับคัดเลือกรับรางวัลอันทรงเกียรติ สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน

 

          ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสาธิตได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติยังความภาคภูมิใจสู่โรงเรียน โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ด.ญ.ฟิตตรี้  เซะบากอ  นักเรียนชั้น ป.6/2  และ  ด.ญ.สิริน  บุตรสำราญ  นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจำปี  2561  ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้เข้ารับโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี  ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานครและ  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561  ด.ญ. ปสุตา  ฟองรัตน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลจากนายทัศนัย  บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

          ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

 

ภาพ – ข้อมูล : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5339560 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558