มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 "มอกล้วยไข่เกมส์"

13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 "มอกล้วยไข่เกมส์"

                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 "มอกล้วยไข่เกมส์" วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผลการแข่งขัน ทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาทั้งหมด 16 เหรียญ แบ่งเป็น รางวัลเหรียญทอง 7 เหรียญทอง จากการแข่งขันฟุตบอลทีมชาย ตะกร้อทีมชาย สนุกเกอร์ชายคู่ วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป วิ่ง 400 เมตร หญิง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป และวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง รุ่นทั่วไป รางวัลเหรียญเงิน 4 เหรียญเงิน จากการแข่งขันวอลเล่ย์บอลทีมหญิง เปตองคู่ผสม เทเบิลเทนนิสหญิงคู่ และวิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี และรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันเปตองทีมชาย 3 คน แบดมินตันชายคู่ วิ่ง 400 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี วิ่ง 1500 เมตร ชาย รุ่นทั่วไป และวิ่ง 1500 เมตร หญิง รุ่นทั่วไป

                    โดยการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าว : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มรภ.เชียงใหม่
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มรภ.เชียงใหม่ / อ.ว่าที่ ร.ต.โกวิท จอมคำ และ อ.นัฐญภรณ์ เลิศอนรรฆภัณฑ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่

CMRU PHOTO ACTIVITIES

วันที่ 9/2/2561 >> อัลบั้ม 1

วันที่ 10/2/2561 >> อัลบั้ม 1

วันที่ 11/2/2561 >> อัลบั้ม 1
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346261 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558