มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561 กำหนดประกาศผลรอบ คัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงานครั้งที่ 1/2 วันที่ 16 มี.ค. นี้

21 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561

กำหนดประกาศผลรอบ คัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงานครั้งที่ 1/2 วันที่ 16 มี.ค. นี้


ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานครั้งที่ 1/2 ซึ่งได้ดำเนินการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบคัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงานครั้งที่ 1/2 โดยมีกำหนดการประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรหัสผ่านสำหรับนำยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และมีกำหนด Clearing House เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ซึ่งหากไม่ยืนยันสิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบคัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงานครั้งที่ 1/2 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ทั้งนี้สำหรับการรับสมัคร รอบที่ 2 การรับแบบโควต้า และการรับตรงอิสระคาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2561 และมีกำหนดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประมาณเดือนเมษายน 2561 ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร รายละเอียดในการรับสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 053 - 885 - 979 หรือ 053 -885 963ภาพ – ข้อมูล สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาตรี >> Click    

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5174622 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558