มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดโครงการ "ประกวดออกแบบสื่อ Infographic เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล"

9 มีนาคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดโครงการ "ประกวดออกแบบสื่อ Infographic เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล"


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ "ประกวดออกแบบสื่อ Infographic เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล"  เพื่อสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยีสีเขียว และการใช้ดิจิทัลบนหลักจริยธรรมอันจะเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้งานที่ดีงาม เหมาะสม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน และฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้


    1.การประกวดออกแบบสื่อ Infographic หัวข้อ "ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Digital Go Green and Healthy" 

    2.การประกวดออกแบบสื่อ Infographic หัวข้อ "จริยธรรมในการใช้งานดิจิทัล Digital Ethic" 


อ่านกติกา และข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงานได้ที่ http://www.digital.cmru.ac.th หัวข้อประกวดออกแบบสื่อ infographic


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : http://www.digital.cmru.ac.th/index.php?ge=news_view&gen_lang=090318083830


คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป


รางวัลการประกวดหัวข้อ "ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Digital Go Green and Healthy"

    1. รางวัลชนะเลิศ รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท

    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท

    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท

    4. รางวัลชมเชย รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500 บาท (จำนวน 4 รางวัล)


รางวัลการประกวดหัวข้อ "จริยธรรมในการใช้งานดิจิทัล Digital Ethic"

1. รางวัลชนะเลิศ รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท

4. รางวัลชมเชย รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500 บาท (จำนวน 4 รางวัล)


หมดเขตส่งผลงาน 10 เม.ย. 2561


สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล โทร.053-885934 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5174622 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558