Thai  ENG

โรงเรียนสาธิต

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา” รุ่นที่ 4 (87)[ 16 ก.ย. 2557 ] พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 38 ประจำปี 2557 (1193)[ 2 ก.ย. 2557 ]
 
   ตารางเวลาการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 38 (568)[ 29 ส.ค. 2557 ]
   กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต รุ่นที่ 38 (660)[ 29 ส.ค. 2557 ]
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบและสอบคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (4999)[ 31 ก.ค. 2557 ]
   แจ้งถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ถึงแนวทางการขอผ่อนผัน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) (1018)[ 18 ก.ค. 2557 ]
   สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันการสร้างผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (330)[ 18 ก.ค. 2557 ]
   Test of Proficiency in korean The36th (3606)[ 8 ก.ค. 2557 ]
   เชิญร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น หรือ "นิฮงไซ"ครั้งที่ 17 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (552)[ 8 ก.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศ สอบราคาเช่าเต็นท์ผ้าใบ และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอนเพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2555-2556 (14)[ 18 ก.ย. 2557 ] ประกาศ สอบราคาเช่าเต็นท์ผ้าใบสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 21x30 เมตร จำนวน 3 หลังพร้อมติดตั้งและรื้อถอน เพื่อใช้สำหรับพิธีบัณฑิตานุสรณ์ (13)[ 18 ก.ย. 2557 ]
 
   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปี 2555-2556 (15)[ 18 ก.ย. 2557 ]
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ก่อสร้าง ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อเอกสารในราคาชุดละ 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 17-29 กันยายน 2557 (29)[ 17 ก.ย. 2557 ]
   ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ จำนวน 32 คัน (15)[ 17 ก.ย. 2557 ]
   ประกาศจ้างออกแบบกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ แบบมีเงื่อนไข ในราคาชุดละ 100 บาท ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 (33)[ 12 ก.ย. 2557 ]
   ประกาศจ้างออกแบบอาคารบริหารกลาง คณะวิทยาการจัดการ แบบมีเงื่อนไข ในราคาชุดละ 100 บาท ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 (32)[ 12 ก.ย. 2557 ]
   ประกาศจ้างออกแบบกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และ บริหารกลางของมหาวิทยาลัย ซื้อเอกสารในราคาชุดละ 100 บาท ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557 (28)[ 12 ก.ย. 2557 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัด pH meter และ Conductivity จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (21)[ 10 ก.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (1343)[ 25 ก.ค. 2557 ] ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 (2067)[ 19 มิ.ย. 2557 ]
 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2108)[ 16 มิ.ย. 2557 ]
   เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2735)[ 2 มิ.ย. 2557 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (8818)[ 2 พ.ค. 2557 ]
   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (1976)[ 18 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (969)[ 18 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเพื่อรับจ้างวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ (349)[ 17 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง การจัดจ้างการวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (310)[ 12 มี.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
พิธีมอบมอบรางวัลผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More Online ดีเด่น (41)[ 8 ก.ย. 2557 ] Big Cleaning Day ประจำปี 2557 (110)[ 29 ส.ค. 2557 ]
 
   จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ประจำปี 2557 (185)[ 18 ส.ค. 2557 ]
   การประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (675)[ 1 ส.ค. 2557 ]
   พิธีบายศรีสู่ขวัญ "น้อมจิต วันทา บูชาครู กตัญญูกตเวทิตา" ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (282)[ 1 ส.ค. 2557 ]
   พิธีไหว้ครู "น้อมจิต วันทา บูชาครู กตัญญูกตเวทิตา" ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (269)[ 1 ส.ค. 2557 ]
   พิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ รุ่น 90 ปี มร.ชม ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (329)[ 4 ก.ค. 2557 ]
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อ e-Learning eDLTV ในการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานและเร่่งรัดคุณภาพ และโรงเรียนที่สนใจ (149)[ 27 มิ.ย. 2557 ]
   พิธีหล่อเทียน หลอมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ฉลอง 90 ปี มร.ชม : ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (288)[ 20 มิ.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


   
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 053-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885458
adiCET 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 053-885962
สำนักวิทยบริการฯ 053-885900
สถาบันภาษา ศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
งานบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personnel 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5319
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีโดยใช้ [IE9+, FIREFOX, CHROME]