Thai  ENG

โรงเรียนสาธิต

แจ้งถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ถึงแนวทางการขอผ่อนผัน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) (125)[ 18 ก.ค. 2557 ] สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันการสร้างผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (49)[ 18 ก.ค. 2557 ]
 
   Test of Proficiency in korean The36th (896)[ 8 ก.ค. 2557 ]
   เชิญร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น หรือ "นิฮงไซ"ครั้งที่ 17 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (212)[ 8 ก.ค. 2557 ]
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน งานวัดสุดหรรษา (ART Show) ณ ศาลาร่วมโพธิ์ (113)[ 8 ก.ค. 2557 ]
   ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วิทยาลัยนานาชาติ (รับตรงรอบที่ 3) ปีการศึกษา 2557 "International College Admission eligibility announcement Academic Year 2014" (544)[ 16 มิ.ย. 2557 ]
   รั้วดำ - เหลือง จัดสร้าง "องค์พระพิฆเนศวร์" เทพเจ้าประจำมหาวิทยาลัย ฉลอง 90 ปี แห่งการสถาปนา (2767)[ 11 มิ.ย. 2557 ]
   ประกวดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (376)[ 11 มิ.ย. 2557 ]
   ตรวจสอบ Sectionโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (4147)[ 4 มิ.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง วันที่ประกาศ 18/07/2557 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 21/07/2557 (25)[ 18 ก.ค. 2557 ] ร่างขอบเขตงาน TOR ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รอบที่ 2) วันที่ประกาศ 16/07/2557 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 21/07/2557 (17)[ 16 ก.ค. 2557 ]
 
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (99)[ 10 ก.ค. 2557 ]
   ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (42)[ 3 ก.ค. 2557 ]
   ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบปั๊มน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคภายในชุมชนสีเขียว (36)[ 3 ก.ค. 2557 ]
   ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 02/07/2557 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 07/07/2557 (40)[ 2 ก.ค. 2557 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนืด จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 3) (33)[ 2 ก.ค. 2557 ]
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปกรรมในส่วนของห้องน้ำ (28)[ 2 ก.ค. 2557 ]
   จ้างออกแบบกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (51)[ 1 ก.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 (1673)[ 19 มิ.ย. 2557 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (1502)[ 16 มิ.ย. 2557 ]
 
   เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2540)[ 2 มิ.ย. 2557 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (8039)[ 2 พ.ค. 2557 ]
   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (1790)[ 18 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (814)[ 18 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเพื่อรับจ้างวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ (245)[ 17 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง การจัดจ้างการวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (209)[ 12 มี.ค. 2557 ]
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (1901)[ 5 มี.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
พิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ รุ่น 90 ปี มร.ชม ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (135)[ 4 ก.ค. 2557 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อ e-Learning eDLTV ในการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานและเร่่งรัดคุณภาพ และโรงเรียนที่สนใจ (48)[ 27 มิ.ย. 2557 ]
 
   พิธีหล่อเทียน หลอมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ฉลอง 90 ปี มร.ชม : ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (129)[ 20 มิ.ย. 2557 ]
   พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2557 : ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (104)[ 20 มิ.ย. 2557 ]
   การใช้ระบบ Tell Me More นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการฯ (121)[ 10 มิ.ย. 2557 ]
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านไอซีที สำหรับชุมชนท้องถิ่นและสังคม (45)[ 10 มิ.ย. 2557 ]
   ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 (427)[ 5 มิ.ย. 2557 ]
   ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2557 (234)[ 5 มิ.ย. 2557 ]
   วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2557ศึกษา (106)[ 5 มิ.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


   
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 053-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885458
adiCET 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 053-885962
สำนักวิทยบริการฯ 053-885900
สถาบันภาษา ศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
งานบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personnel 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5319
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีโดยใช้ [IE9+, FIREFOX, CHROME]