Thai  ENG  China

โรงเรียนสาธิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภา มรภ.เชียงใหม่ (34)[ 30 ม.ค. 2558 ] ปิดฉากกีฬาปัญญาชน ทัพดำ-เหลือง คว้า1ทอง 6 เงิน 9 ทองแดง นนทรีเกมส์ (408)[ 25 ม.ค. 2558 ]
 
   ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่สมัครลงชื่อเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET ประชุมเพื่อชี้แจงความเข้าใจและรับเอกสารที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (99)[ 22 ม.ค. 2558 ]
   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา (574)[ 1 ธ.ค. 2557 ]
   รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Asian Youth Forum (937)[ 1 ธ.ค. 2557 ]
   ขอเชิญผู้สนในเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ CMRU LMS (สำหรับผู้สอน) (478)[ 21 พ.ย. 2557 ]
   คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2015" ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2558 (535)[ 19 พ.ย. 2557 ]
   ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จำนวน ๑๔ หลักสูตร (518)[ 17 พ.ย. 2557 ]
   ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงาน "คืนสู่เหย้า ชาวดำ-เหลือง" ประจำปี 2557 (1020)[ 11 พ.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมอาคารประกอบ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 (14)[ 29 ม.ค. 2558 ] ประกาศจ้างก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบในราคาชุดละ 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 (30)[ 29 ม.ค. 2558 ]
 
   ประกาศจ้างปูชั้นทางแอสฟัลติกคอนกรีตต่อจากชั้นทางเดิม จำนวน 1 รายการ ขายแบบในราคาชุดละ 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558 (25)[ 29 ม.ค. 2558 ]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์แม่สา ต่อจากเดิมที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (33)[ 28 ม.ค. 2558 ]
   รับสมัครคัดเลือกโรงพยาบาลสำหรับให้บริการสุขภาพและห้องพยาบาลมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) (29)[ 26 ม.ค. 2558 ]
   สอบราคาจ้างปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (61)[ 22 ม.ค. 2558 ]
   ประกาศร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์แม่สาต่อจากเดิมที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 - 26 มกราคม 2558 (44)[ 21 ม.ค. 2558 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จักรปักคอมพิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) (30)[ 21 ม.ค. 2558 ]
   ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปูชั้นทางแอสฟัลติกคอนกรีตต่อจากชั้นทางเดิม จำนวน 1 รายการ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 21-26 มกราคม 2558 (37)[ 21 ม.ค. 2558 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (524)[ 27 ม.ค. 2558 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1766)[ 9 ม.ค. 2558 ]
 
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (1318)[ 9 ม.ค. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 (2140)[ 20 ธ.ค. 2557 ]
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 (2298)[ 15 ธ.ค. 2557 ]
   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.-2 ธ.ค. 57 (ทางไปรษณี)และ วันที่ 18 พ.ย. - 9 ธ.ค. 57 (ด้วยตนเอง) (6546)[ 13 พ.ย. 2557 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2786)[ 25 ก.ค. 2557 ]
   ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 (3076)[ 19 มิ.ย. 2557 ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2932)[ 16 มิ.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาโคตมมหามุณีศรีราชภัฏเชียงใหม่และพิธีมหาเทวาภิเษกองค์พระพิฆเนศวร เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (354)[ 27 พ.ย. 2557 ] พิธีเปิดงาน Book Fair 2014 (188)[ 14 พ.ย. 2557 ]
 
   สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบริษัท TQM จัดงานรับมอบห้องสมุดสร้างสุข ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ (192)[ 31 ต.ค. 2557 ]
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (CMRU Photo Activities) (968)[ 17 ต.ค. 2557 ]
   โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศน์สหกิจศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร คณาจารย์นิเทสก์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 (282)[ 7 ต.ค. 2557 ]
   วันครูโลก (301)[ 6 ต.ค. 2557 ]
   เรือชนะคลื่น ราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (494)[ 24 ก.ย. 2557 ]
   พิธีมอบมอบรางวัลผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More Online ดีเด่น (240)[ 8 ก.ย. 2557 ]
   Big Cleaning Day ประจำปี 2557 (421)[ 29 ส.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


   
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 053-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885458
adiCET 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 053-885962
สำนักวิทยบริการฯ 053-885900
สถาบันภาษา ศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
งานบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personnel 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5319
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีโดยใช้ [IE9+, FIREFOX, CHROME]