Thai  ENG

โรงเรียนสาธิต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 38 ประจำปี 2557 (69)[ 1 ก.ย. 2557 ] ตารางเวลาการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 38 (195)[ 29 ส.ค. 2557 ]
 
   กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต รุ่นที่ 38 (145)[ 29 ส.ค. 2557 ]
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบและสอบคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (4083)[ 31 ก.ค. 2557 ]
   แจ้งถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ถึงแนวทางการขอผ่อนผัน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) (894)[ 18 ก.ค. 2557 ]
   สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันการสร้างผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (272)[ 18 ก.ค. 2557 ]
   Test of Proficiency in korean The36th (3282)[ 8 ก.ค. 2557 ]
   เชิญร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น หรือ "นิฮงไซ"ครั้งที่ 17 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (453)[ 8 ก.ค. 2557 ]
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน งานวัดสุดหรรษา (ART Show) ณ ศาลาร่วมโพธิ์ (302)[ 8 ก.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบโครงการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด กำหนดซื้อเอกสารในราคาชุดละ 100 บาท ระหว่างวันที่ 10-19 กันยายน 2557 (5)[ 1 ก.ย. 2557 ] สอบราคาจ้างจัดทำปกปริญญาบัตร จำนวน 20,258 ปก แบบมีเงื่อนไข (41)[ 26 ส.ค. 2557 ]
 
   สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร ๑๓ (50)[ 25 ส.ค. 2557 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (66)[ 18 ส.ค. 2557 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (48)[ 18 ส.ค. 2557 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัด pH meter และ Conductivity จำนวน 5 เครื่อง (52)[ 18 ส.ค. 2557 ]
   ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบประปา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รับเอกสารวันที่4-18 สิงหาคม 2557 (83)[ 4 ส.ค. 2557 ]
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557 (117)[ 31 ก.ค. 2557 ]
   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ตามประกาศเลขที่ 17/2557 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (91)[ 31 ก.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (1071)[ 25 ก.ค. 2557 ] ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 (1997)[ 19 มิ.ย. 2557 ]
 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (1946)[ 16 มิ.ย. 2557 ]
   เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2686)[ 2 มิ.ย. 2557 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (8586)[ 2 พ.ค. 2557 ]
   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (1918)[ 18 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (922)[ 18 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเพื่อรับจ้างวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ (320)[ 17 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง การจัดจ้างการวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (277)[ 12 มี.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
Big Cleaning Day ประจำปี 2557 (20)[ 29 ส.ค. 2557 ] จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ประจำปี 2557 (94)[ 18 ส.ค. 2557 ]
 
   การประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (520)[ 1 ส.ค. 2557 ]
   พิธีบายศรีสู่ขวัญ "น้อมจิต วันทา บูชาครู กตัญญูกตเวทิตา" ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (204)[ 1 ส.ค. 2557 ]
   พิธีไหว้ครู "น้อมจิต วันทา บูชาครู กตัญญูกตเวทิตา" ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (189)[ 1 ส.ค. 2557 ]
   พิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ รุ่น 90 ปี มร.ชม ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (291)[ 4 ก.ค. 2557 ]
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อ e-Learning eDLTV ในการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานและเร่่งรัดคุณภาพ และโรงเรียนที่สนใจ (123)[ 27 มิ.ย. 2557 ]
   พิธีหล่อเทียน หลอมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ฉลอง 90 ปี มร.ชม : ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (247)[ 20 มิ.ย. 2557 ]
   พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2557 : ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (219)[ 20 มิ.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


   
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 053-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885458
adiCET 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 053-885962
สำนักวิทยบริการฯ 053-885900
สถาบันภาษา ศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
งานบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personnel 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5319
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีโดยใช้ [IE9+, FIREFOX, CHROME]