Thai  ENG  China

โรงเรียนสาธิต

มร.ชม. ยินดีอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 2015 “ The Best Practices Awards” (244)[ 22 เม.ย. 2558 ] มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแม่ฮ่องสอน (311)[ 9 เม.ย. 2558 ]
 
   สำนักหอสมุด เชิญผู้สนใจฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การเงินที่ไม่เคยสอนในตำราเรียน หัวข้อ Happy Money วันที่ 23 เมษายน 2558 (220)[ 25 มี.ค. 2558 ]
   เชิญร่วมงาน ดำหัวครูศิลป์ ครั้งที่ 6 ร่วมใจน้อมรำลึก แสดงความกตัญญูกตเวที แด่อาจารย์อาวุโส และอาจารย์ผู้ใหญ่ วันจันทร์์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. (236)[ 24 มี.ค. 2558 ]
   ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ (DIMENSION - APPLIED ART Education THESIS Exhibition 2015) โดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ ในวันที่ 3 - 7 เมษายน 2558 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 - 21.00 น. (414)[ 21 มี.ค. 2558 ]
   ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมชมผลงานนิทรรศการ "ศิลปศึกษานิพนธ์"(ART Education THESIS Exhibition 2015) โดย นักศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ในวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 - 21.00 น. (400)[ 21 มี.ค. 2558 ]
   ประกาศวันเวลาและขั้นตอนการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา (338)[ 18 มี.ค. 2558 ]
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา” ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (438)[ 17 มี.ค. 2558 ]
   ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา ทุกชั้นปี สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน ณ Duy Tan University ประเทศเวียดนาม" เปิดรับสมัคร วันนี้ - 27 มีนาคม 2558 (415)[ 26 ก.พ. 2558 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้าและรางระบายน้ำ ก่อสร้าง ณ ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2558 (7)[ 1 พ.ค. 2558 ] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จeนวน 5 รายการ พร้อมติดตั้ง (21)[ 30 เม.ย. 2558 ]
 
   เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26)[ 24 เม.ย. 2558 ]
   ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 19 ชั้น 2 และชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ ค่าขายแบบในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558 (18)[ 24 เม.ย. 2558 ]
   ร่างขอบเขตงาน TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 10 เมษายน 2558 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 20 เมษายน 2558 (101)[ 10 เม.ย. 2558 ]
   รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2558 (92)[ 10 เม.ย. 2558 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 63,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) (66)[ 10 เม.ย. 2558 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) (64)[ 10 เม.ย. 2558 ]
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซื้อเอกสารในราคา 95,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 9-24 เมษายน 2558 (124)[ 9 เม.ย. 2558 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (440)[ 22 เม.ย. 2558 ] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (เพิ่มเติม) (403)[ 19 เม.ย. 2558 ]
 
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่1/2558 (687)[ 18 เม.ย. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (3056)[ 17 มี.ค. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (1817)[ 10 มี.ค. 2558 ]
   ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1922)[ 27 ม.ค. 2558 ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2209)[ 9 ม.ค. 2558 ]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (3265)[ 9 ม.ค. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 (2417)[ 20 ธ.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (322)[ 25 ก.พ. 2558 ] พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาโคตมมหามุณีศรีราชภัฏเชียงใหม่และพิธีมหาเทวาภิเษกองค์พระพิฆเนศวร เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (762)[ 27 พ.ย. 2557 ]
 
   พิธีเปิดงาน Book Fair 2014 (364)[ 14 พ.ย. 2557 ]
   สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบริษัท TQM จัดงานรับมอบห้องสมุดสร้างสุข ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ (342)[ 31 ต.ค. 2557 ]
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (CMRU Photo Activities) (1504)[ 17 ต.ค. 2557 ]
   โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศน์สหกิจศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร คณาจารย์นิเทสก์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 (584)[ 7 ต.ค. 2557 ]
   วันครูโลก (620)[ 6 ต.ค. 2557 ]
   เรือชนะคลื่น ราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (802)[ 24 ก.ย. 2557 ]
   พิธีมอบมอบรางวัลผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More Online ดีเด่น (379)[ 8 ก.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


   
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 053-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885458
adiCET 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักทะเบียนฯ 053-885962
สำนักหอสมุด 053-885900
สำนักศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
งานบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personnel 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5319
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีโดยใช้ [IE9+, FIREFOX, CHROME]