Thai  ENG  China

โรงเรียนสาธิต

สำนักหอสมุด เชิญผู้สนใจฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การเงินที่ไม่เคยสอนในตำราเรียน หัวข้อ Happy Money วันที่ 23 เมษายน 2558 (58)[ 25 มี.ค. 2558 ] เชิญร่วมงาน ดำหัวครูศิลป์ ครั้งที่ 6 ร่วมใจน้อมรำลึก แสดงความกตัญญูกตเวที แด่อาจารย์อาวุโส และอาจารย์ผู้ใหญ่ วันจันทร์์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. (56)[ 24 มี.ค. 2558 ]
 
   ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ (DIMENSION - APPLIED ART Education THESIS Exhibition 2015) โดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ ในวันที่ 3 - 7 เมษายน 2558 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 - 21.00 น. (95)[ 21 มี.ค. 2558 ]
   ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมชมผลงานนิทรรศการ "ศิลปศึกษานิพนธ์"(ART Education THESIS Exhibition 2015) โดย นักศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ในวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 - 21.00 น. (87)[ 21 มี.ค. 2558 ]
   ประกาศวันเวลาและขั้นตอนการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา (159)[ 18 มี.ค. 2558 ]
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา” ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (125)[ 17 มี.ค. 2558 ]
   ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา ทุกชั้นปี สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน ณ Duy Tan University ประเทศเวียดนาม" เปิดรับสมัคร วันนี้ - 27 มีนาคม 2558 (284)[ 26 ก.พ. 2558 ]
   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและ บวชบรรพชา อุปสมบท-เนกขัมมะ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (185)[ 26 ก.พ. 2558 ]
   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (117)[ 20 ก.พ. 2558 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (16)[ 25 มี.ค. 2558 ] ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์แม่สาต่อจากเดิมที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว (ครั้งที่ 2) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2558 (14)[ 24 มี.ค. 2558 ]
 
   ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมอาคารประกอบ (19)[ 24 มี.ค. 2558 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน ๓ ชุด (ครั้งที่ ๒) (17)[ 23 มี.ค. 2558 ]
   เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐๐ รายการ (54)[ 20 มี.ค. 2558 ]
   ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มีนาคม 2558 (50)[ 20 มี.ค. 2558 ]
   สอบราคาจ้างจัดทำเข็ม เครื่องหมายนักศึกษา จำนวน 6 รายการ (24)[ 20 มี.ค. 2558 ]
   สอบราคาจ้างจัดทำสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ (43)[ 20 มี.ค. 2558 ]
   สอบราคาจ้างจัดทำกล่องบรรจุเข็มกลัดอกเสื้อ และกล่องเข็มกลัดเนคไทนักศึกษา (27)[ 20 มี.ค. 2558 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (1774)[ 17 มี.ค. 2558 ] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (1309)[ 10 มี.ค. 2558 ]
 
   ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1606)[ 27 ม.ค. 2558 ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2082)[ 9 ม.ค. 2558 ]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (3012)[ 9 ม.ค. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 (2342)[ 20 ธ.ค. 2557 ]
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 (2489)[ 15 ธ.ค. 2557 ]
   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.-2 ธ.ค. 57 (ทางไปรษณี)และ วันที่ 18 พ.ย. - 9 ธ.ค. 57 (ด้วยตนเอง) (6782)[ 13 พ.ย. 2557 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2886)[ 25 ก.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (155)[ 25 ก.พ. 2558 ] พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาโคตมมหามุณีศรีราชภัฏเชียงใหม่และพิธีมหาเทวาภิเษกองค์พระพิฆเนศวร เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (622)[ 27 พ.ย. 2557 ]
 
   พิธีเปิดงาน Book Fair 2014 (312)[ 14 พ.ย. 2557 ]
   สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบริษัท TQM จัดงานรับมอบห้องสมุดสร้างสุข ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ (292)[ 31 ต.ค. 2557 ]
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (CMRU Photo Activities) (1243)[ 17 ต.ค. 2557 ]
   โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศน์สหกิจศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร คณาจารย์นิเทสก์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 (461)[ 7 ต.ค. 2557 ]
   วันครูโลก (492)[ 6 ต.ค. 2557 ]
   เรือชนะคลื่น ราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (689)[ 24 ก.ย. 2557 ]
   พิธีมอบมอบรางวัลผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More Online ดีเด่น (325)[ 8 ก.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


   
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 053-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885458
adiCET 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักทะเบียนฯ 053-885962
สำนักหอสมุด 053-885900
สำนักศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
งานบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personnel 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5319
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีโดยใช้ [IE9+, FIREFOX, CHROME]