Thai  ENG  China

โรงเรียนสาธิต

มร.ชม. ยินดีอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 2015 “ The Best Practices Awards” (508)[ 22 เม.ย. 2558 ] มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแม่ฮ่องสอน (400)[ 9 เม.ย. 2558 ]
 
   สำนักหอสมุด เชิญผู้สนใจฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การเงินที่ไม่เคยสอนในตำราเรียน หัวข้อ Happy Money วันที่ 23 เมษายน 2558 (373)[ 25 มี.ค. 2558 ]
   เชิญร่วมงาน ดำหัวครูศิลป์ ครั้งที่ 6 ร่วมใจน้อมรำลึก แสดงความกตัญญูกตเวที แด่อาจารย์อาวุโส และอาจารย์ผู้ใหญ่ วันจันทร์์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. (378)[ 24 มี.ค. 2558 ]
   ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ (DIMENSION - APPLIED ART Education THESIS Exhibition 2015) โดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ ในวันที่ 3 - 7 เมษายน 2558 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 - 21.00 น. (654)[ 21 มี.ค. 2558 ]
   ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมชมผลงานนิทรรศการ "ศิลปศึกษานิพนธ์"(ART Education THESIS Exhibition 2015) โดย นักศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ในวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 - 21.00 น. (677)[ 21 มี.ค. 2558 ]
   ประกาศวันเวลาและขั้นตอนการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา (524)[ 18 มี.ค. 2558 ]
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา” ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (679)[ 17 มี.ค. 2558 ]
   ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา ทุกชั้นปี สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน ณ Duy Tan University ประเทศเวียดนาม" เปิดรับสมัคร วันนี้ - 27 มีนาคม 2558 (571)[ 26 ก.พ. 2558 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ พื้นที่เมืองเชียงใหม่ จำนวน 830 เครื่อง (3)[ 25 พ.ค. 2558 ] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (5)[ 25 พ.ค. 2558 ]
 
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น จำนวน 18 เครื่อง (4)[ 25 พ.ค. 2558 ]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 ในราคาชุดละ 2,000 บาท (17)[ 21 พ.ค. 2558 ]
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมถนนโรงยิมเนเซียมและถนนหลังสนามกีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 ในราคาชุดละ 500 บาท (20)[ 20 พ.ค. 2558 ]
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัย (พื้นที่บ้านชายทุ่ง) แบบมีเงื่อนไข ขายแบบรูปรายการชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 - 27 พฤษภาคม 255 (130)[ 11 พ.ค. 2558 ]
   สอบราคาซื้อวัสดุ รายการเสื้อสำหรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 3 รายการ แบบมีเงื่อนไข (118)[ 11 พ.ค. 2558 ]
   ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมถนนโรงยิมเนเซียมและถนนหลังสนามกีฬา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2558 (110)[ 8 พ.ค. 2558 ]
   ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2558 (125)[ 8 พ.ค. 2558 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (181)[ 22 พ.ค. 2558 ] ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แก้ไขประกาศ (561)[ 10 พ.ค. 2558 ]
 
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (621)[ 6 พ.ค. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (909)[ 22 เม.ย. 2558 ]
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (เพิ่มเติม) (677)[ 19 เม.ย. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่1/2558 (945)[ 18 เม.ย. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (3389)[ 17 มี.ค. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (2044)[ 10 มี.ค. 2558 ]
   ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2073)[ 27 ม.ค. 2558 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
งานกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร เวียงละกอนเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (23)[ 20 พ.ค. 2558 ] พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (483)[ 25 ก.พ. 2558 ]
 
   พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาโคตมมหามุณีศรีราชภัฏเชียงใหม่และพิธีมหาเทวาภิเษกองค์พระพิฆเนศวร เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (932)[ 27 พ.ย. 2557 ]
   พิธีเปิดงาน Book Fair 2014 (479)[ 14 พ.ย. 2557 ]
   สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบริษัท TQM จัดงานรับมอบห้องสมุดสร้างสุข ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ (462)[ 31 ต.ค. 2557 ]
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (CMRU Photo Activities) (1645)[ 17 ต.ค. 2557 ]
   โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศน์สหกิจศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร คณาจารย์นิเทสก์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 (731)[ 7 ต.ค. 2557 ]
   วันครูโลก (763)[ 6 ต.ค. 2557 ]
   เรือชนะคลื่น ราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (942)[ 24 ก.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


   
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 053-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885458
adiCET 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักทะเบียนฯ 053-885962
สำนักหอสมุด 053-885900
สำนักศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
งานบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personnel 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5319
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีโดยใช้ [IE9+, FIREFOX, CHROME]