Thai  ENG  China

โรงเรียนสาธิต

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา ทุกชั้นปี สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน ณ Duy Tan University ประเทศเวียดนาม" เปิดรับสมัคร วันนี้ - 27 มีนาคม 2558 (74)[ 26 ก.พ. 2558 ] ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและ บวชบรรพชา อุปสมบท-เนกขัมมะ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (59)[ 26 ก.พ. 2558 ]
 
   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (41)[ 20 ก.พ. 2558 ]
   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา (182)[ 16 ก.พ. 2558 ]
   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภา มรภ.เชียงใหม่ (280)[ 30 ม.ค. 2558 ]
   ปิดฉากกีฬาปัญญาชน ทัพดำ-เหลือง คว้า1ทอง 6 เงิน 9 ทองแดง นนทรีเกมส์ (653)[ 25 ม.ค. 2558 ]
   ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่สมัครลงชื่อเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET ประชุมเพื่อชี้แจงความเข้าใจและรับเอกสารที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (249)[ 22 ม.ค. 2558 ]
   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา (664)[ 1 ธ.ค. 2557 ]
   รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Asian Youth Forum (1126)[ 1 ธ.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศเปลี่ยนแปลงการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมอาคารประกอบ (1)[ 5 มี.ค. 2558 ] ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อหลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงแบบ LED จำนวน 71 หลอด พร้อมติดตั้ง (22)[ 3 มี.ค. 2558 ]
 
   สอบราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 3- 16 มีนาคม 2558 (20)[ 3 มี.ค. 2558 ]
   ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (19)[ 3 มี.ค. 2558 ]
   การเช่าสถานที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและให้บริการพิมพ์งาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (32)[ 2 มี.ค. 2558 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 เครื่อง (31)[ 26 ก.พ. 2558 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 63,000 บีทียู (31)[ 26 ก.พ. 2558 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ และวิเคราะห์พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด (33)[ 26 ก.พ. 2558 ]
   สอบราคาจ้างจัดทำเอกสาร จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (38)[ 25 ก.พ. 2558 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1208)[ 27 ม.ค. 2558 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1929)[ 9 ม.ค. 2558 ]
 
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (2505)[ 9 ม.ค. 2558 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 (2273)[ 20 ธ.ค. 2557 ]
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 (2420)[ 15 ธ.ค. 2557 ]
   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.-2 ธ.ค. 57 (ทางไปรษณี)และ วันที่ 18 พ.ย. - 9 ธ.ค. 57 (ด้วยตนเอง) (6691)[ 13 พ.ย. 2557 ]
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2846)[ 25 ก.ค. 2557 ]
   ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 (3129)[ 19 มิ.ย. 2557 ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 (2987)[ 16 มิ.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (51)[ 25 ก.พ. 2558 ] พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาโคตมมหามุณีศรีราชภัฏเชียงใหม่และพิธีมหาเทวาภิเษกองค์พระพิฆเนศวร เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (510)[ 27 พ.ย. 2557 ]
 
   พิธีเปิดงาน Book Fair 2014 (265)[ 14 พ.ย. 2557 ]
   สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบริษัท TQM จัดงานรับมอบห้องสมุดสร้างสุข ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ (247)[ 31 ต.ค. 2557 ]
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ (CMRU Photo Activities) (1105)[ 17 ต.ค. 2557 ]
   โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศน์สหกิจศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน หลักสูตร คณาจารย์นิเทสก์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 (390)[ 7 ต.ค. 2557 ]
   วันครูโลก (418)[ 6 ต.ค. 2557 ]
   เรือชนะคลื่น ราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (603)[ 24 ก.ย. 2557 ]
   พิธีมอบมอบรางวัลผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More Online ดีเด่น (292)[ 8 ก.ย. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


   
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 053-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885458
adiCET 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักทะเบียนฯ 053-885962
สำนักหอสมุด 053-885900
สำนักศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
งานบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personnel 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5319
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีโดยใช้ [IE9+, FIREFOX, CHROME]