Thai  ENG

โรงเรียนสาธิต

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญและพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย (282)[ 21 เม.ย. 2557 ] พนักงาน มร.ชม. เตรียมเฮ อธิการบดี ปรับอัตราค่าจ้าง (837)[ 10 เม.ย. 2557 ]
 
   ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ในงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557 (199)[ 4 เม.ย. 2557 ]
   แจ้งกำหนดการดับกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตเวียงบัว (128)[ 18 มี.ค. 2557 ]
   รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัดพระธาตุดอยสุเทพ USAรัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (326)[ 13 มี.ค. 2557 ]
   ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ระยะสั้น 20 ชั่วโมง (505)[ 10 มี.ค. 2557 ]
   เชิญน้องๆ อายุ 6-14 ปี มาเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ทักษะด้านศิลปกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกิจกรรมมากมาย วาด ปั้น ระบาย ประดิษฐ์ คอม ทัศนศึกษา (288)[ 4 มี.ค. 2557 ]
   สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการ Research Express:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (258)[ 3 มี.ค. 2557 ]
   กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา ครั้งที่ 2 (377)[ 19 ก.พ. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จ้างออกแบบกลุ่มอาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (2)[ 23 เม.ย. 2557 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จ้างออกแบบอาคารเรียนรวม คณะวิทยาการจัดการ (2)[ 23 เม.ย. 2557 ]
 
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จ้างออกแบบกลุ่มอาคารเรียนรวม และบริหารกลาง พร้อมครุภัณฑ์ (2)[ 23 เม.ย. 2557 ]
   ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 รายการ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2557 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 21 เมษายน 2557 (49)[ 11 เม.ย. 2557 ]
   ประกาศยกเลิกการประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแยกและวิเคราะห์สารโดยหลักการแยกสารที่ความดันและสมรรณสูง (HPLC)จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25)[ 3 เม.ย. 2557 ]
   รับสมัครคัดเลือกประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) (32)[ 1 เม.ย. 2557 ]
   สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ปกครองและบัณฑิต (58)[ 26 มี.ค. 2557 ]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) (70)[ 26 มี.ค. 2557 ]
   สอบราคาจ้างติดตั้งปั๊มน้ำและระบบท่อส่งน้ำ (38)[ 26 มี.ค. 2557 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (527)[ 18 มี.ค. 2557 ] ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (266)[ 18 มี.ค. 2557 ]
 
   ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเพื่อรับจ้างวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ (103)[ 17 มี.ค. 2557 ]
   ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง การจัดจ้างการวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (108)[ 12 มี.ค. 2557 ]
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (1439)[ 5 มี.ค. 2557 ]
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (994)[ 13 ก.พ. 2557 ]
   รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (3499)[ 10 ม.ค. 2557 ]
   รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2556 (2021)[ 9 ต.ค. 2556 ]
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2556 (1866)[ 27 ก.ย. 2556 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
การปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรอาเซียน (182)[ 5 มี.ค. 2557 ] ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 (433)[ 24 ก.พ. 2557 ]
 
   สำนักวิทยบริการฯ เปิดงาน Book Fair 2014 (104)[ 19 ก.พ. 2557 ]
   มร.ชม. เจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (268)[ 5 ก.พ. 2557 ]
   การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีและUpdateงานวิจัยด้านการบัญชี (238)[ 5 ก.พ. 2557 ]
   พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช (260)[ 6 ธ.ค. 2556 ]
   คณะผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาราชา (262)[ 21 พ.ย. 2556 ]
   เลือกตั้งประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มร.ชม. (276)[ 21 พ.ย. 2556 ]
   ขบวนกระทงใหญ่ รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม่ ประจำปี 2556 (510)[ 19 พ.ย. 2556 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   


   
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 053-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885458
adiCET 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 053-885962
สำนักวิทยบริการฯ 053-885900
สถาบันภาษา ศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
งานบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personnel 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5319
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีโดยใช้ [IE9+, FIREFOX, CHROME]