มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

เริ่ม 17 มีนาคม 2560 09:00 น. ถึง 19 เมษายน 2560 16:00 น.

          นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาาที่ 1/2560  ได้ตั้งแต่วันที่  17 มีนาคม - 19 เมษายน 2560 ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา  http://www.academic.cmru.ac.th/information/_site/index.php  หลังจากนั้นพิมพ์คำร้องจากระบบแล้วขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา  นำส่งที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

          ทั้งนี้  นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ขอเปิดรายวิชาในระบบจองรายวิชาในช่วงเพิ่ม-ถอน ในภาคการศึกษาาที่ 1/2560

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718703 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558