มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

2 กันยายน 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
 

เริ่ม 24 กันยายน 2560 09:00 น. ถึง 6 พฤศจิกายน 2560 20:00 น.

      มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  ระหว่างวันที่ 24 กันยาน 2560 - 6 พฤศจิกายน 2560 หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนของอาจารย์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะไม่สามารถดูผลการเรียนในรายวิชาที่ไม่ได้ประเมินการสอนของอาจารย์  ซึ่งนักศึกษาสามารถทำการประเมินผ่านเว็บไซต์  http://www.academic.cmru.ac.th/evaluate_adviser/_site/index.php  โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานเป็นรหัสนักศึกษา  และรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านสำหรับการลงทะเบียน


ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558