มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

 

เริ่ม 4 มกราคม 2561 09:00 น. ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 16:30 น.

          นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา ในภาคฤดูร้อน/2560  ได้ตั้งแต่วันที่  4 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ หลังจากนั้นตรวจสอบการอนุมติคำร้องผ่านระบบออนไลน์  ศึกษารายละเอียดขั้นตอนเพิ่มเติมที่ https://www.youtube.com/watch?v=HnELso5gqwo&feature=youtu.be&t=1m2s  (นาทีที่ 00:01:02)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713441 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558