มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สัปดาห์จองรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

 

เริ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2561 09:00 น. ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2561 23:30 น.

           สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดช่วงเวลาในการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้


กิจกรรมวันเริ่มต้นวันสิ้นสุด

นักศึกษารหัส 56-57 ก่อนปี 56 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษารหัส 59 และนักศึกษาค้างชั้น

นักศึกษาใหม่ รหัส 60...

นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาค้างชั้นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

5 กุมภาพันธ์ 2561

7 กุมภาพันธ์ 2561

9 กุมภาพันธ์ 2561

11 กุมภาพันธ์ 2561

13 กุมภาพันธ์ 2561

6 กุมภาพันธ์ 2561

8 กุมภาพันธ์ 2561

10 กุมภาพันธ์ 2561

12 กุมภาพันธ์ 2561

14 กุมภาพันธ์ 2561

         นักศึกษาสามารถจองรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://reg.cmru.ac.th/registrar/home.asp

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785411 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558