มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 

เริ่ม 5 พฤศจิกายน 2561 09:00 น. ถึง 14 พฤศจิกายน 2561 16:30 น.

นักศึกษาทุกรหัส สามารถ เพิ่ม-ถอน รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างวันที่  5-14 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน http://reg.cmru.ac.th/

=====================
หากนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจากในวัน-เวลาที่ต้องการเรียนมีจำนวนนักศึกษาเต็มตามที่กำหนดไว้ และไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาในหมู่เรียนอื่น ๆ ได้อีก นักศึกษาสามารถขอเพิ่มจำนวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่เต็มได้ที่เมนูคำร้องออนไลน์จากระบบเดียวกัน ทั้งนี้ศึกษาขั้นตอนการทำคำร้องได้ที่ https://goo.gl/mKxnM6

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327469 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558