มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 

เริ่ม 4 มีนาคม 2562 08:00 น. ถึง 12 มีนาคม 2562 17:00 น.

          มหาวิทยาลัยกำหนดจัดสอบปลายภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2562 ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/

          สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 จะไม่มีรายชื่อในการเข้าสอบปลายภาค

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6534823 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558