มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การประกาศเจตนารมณ์

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสรวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ        

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th