มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ระบบลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ระบบลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


โครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกประเภท ทุกระดับ (ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติ) ที่มีสถานภาพปกติ
 2. มีสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564
 4. หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ต้องเลือกรับสิทธิส่วนลดเพียงแห่งเดียว


ขั้นตอนรับสิทธิการเยียวยาการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

 1. นักศึกษาที่มีสิทธิ เข้าระบบเพื่อยืนยัน การขอรับสิทธิ หรือไม่ขอรับสิทธิ รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2564
 2. นักศึกษาที่ ได้รับสิทธิ มหาวิทยาลัยจะคืนส่วนลดค่าธรรมเนียม 20 % ผ่านบัญชีธนาคารที่มีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา กรณีนักศึกษาที่ได้รับการลดค่าธรรมเนียมฯ แล้ว 10% มหาวิทยาลัยจะคืนให้อีก 10% โดยจะดำเนินการคืน ระหว่างวันที่ 6 – 30 กันยายน 2564 *** แนะนำวิธีการสมัคร คลิก !!
 3. การคืนค่าธรรมเนียมฯ 30 % ของรัฐบาล จะดำเนินการเมื่อรัฐบาลโอนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย โดยผ่านบัญชีธนาคารที่มีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น


กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

 1. มหาวิทยาลัยกำหนดปรับลดค่าธรรมเนียมฯ ภาคการศึกษาที่ 1 ให้ชำระค่าธรรมเนียม 50 %
  - โดยจะเปิดระบบฯ เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมฯ ระหว่างวันที่ 6 - 27 กันยายน 2564
  - นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ที่ธนาคาร ระหว่างวันที่ 6 – 27 กันยายน 2564
คำถามที่พบบ่อย


ข้อ 1. ทำไมนักศึกษาต้องยืนยันสิทธิขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา


ตอบ 


 1. เป็นสิทธิที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือที่ไม่ได้บังคับให้รับสิทธิ ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องแสดงเจตจำนงในการรับสิทธิ
 2. นักศึกษา 1 คนอาจจะมีการลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 สถาบันการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาต้องแสดงเจตจำนงในการรับสิทธิเพียง 1 สิทธิเท่านั้น


ข้อ 2. ทำไมการคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น 


ตอบ

 1. พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาสามารถยืนยันตัวตนได้
 2. บัญชีธนาคารที่ ไม่มีการความเคลื่อนไหวจะไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ข้อ 3. สมัครพร้อมเพย์กับธนาคารไหนได้บ้าง


ตอบ


นักศึกษาสามารถผูกบัญชีธนาคารกับพร้อมเพย์ได้กับทุกธนาคารที่มีบริการ สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร ได้แก่

 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิก
 2. ธนาคารกสิกรไทย คลิก
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คลิก
 4. ธนาคารกรุงไทย คลิก
 5. ธนาคารกรุงเทพ คลิก
 6. ธนาคารออมสิน คลิก
 7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.
 8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิก
 9. ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) คลิก
 10. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คลิก 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8303980 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558