มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14 มกราคม 2562 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 4 มีนาคม 2562 สิ้นสุดกิจกรรม 11 มีนาคม 2562
สัปดาห์จองรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2561
        นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกชั้นปี  ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/registrar/home.asp ระหว่างวันที่ 4-11 มีนาคม 2562
14 มกราคม 2562 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 10 มกราคม 2562 สิ้นสุดกิจกรรม 9 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2561
          นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อน  ได้ตั้งแต่วันที่  10 ม.ค. -9 ก.พ. 2562 ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th   ทั้งนี้  นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ขอเปิดรายวิชาในระบบช่วงเพิ่ม-ถอน ในภาคฤดูร้อน/2561
14 มกราคม 2562 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 4 มีนาคม 2562 สิ้นสุดกิจกรรม 12 มีนาคม 2562
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561
          มหาวิทยาลัยกำหนดจัดสอบปลายภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2562 ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/          สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 จะไม่มีรายชื่อในการเข้าสอบปลายภาค
14 มกราคม 2562 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 18 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดกิจกรรม 22 มีนาคม 2562
ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
      มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561  ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562 หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนของอาจารย์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะไม่สามารถดูผลการเรียนในรายวิชาที่ไม่ได้ประเมินการสอนของอาจารย์  ซึ่งนักศึกษาสามารถทำการประเมินผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/registrar/home.asp

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6074450 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558