มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวสารในมหาวิทยาลัย

ปักหมุด

ข่าวผู้บริหาร

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต...

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2566

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2566

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่...

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ OGOP Model II

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ OGOP Model II

ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการจะแสดงหลังจากมีเนื้อหากิจกรรมถูกสร้างขึ้นแล้ว

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แผนที่ 360 องศา ดูขนาดใหญ่

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th