วันแม่แห่งชาติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 12 สิงหาคม 2561 เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่