มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาโท

 

master cmru
bundit cmru

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(M.S.)

  • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ADICET)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต( M.P.H)

  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิ
เว็บไซต์ : http://www.graduate.cmru.ac.th/


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049807 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558