มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

25 กรกฏาคม 2562 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
 

เริ่ม 19 สิงหาคม 2562 08:00 น. ถึง 27 สิงหาคม 2562 17:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  กำหนดสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2562  ระหว่างวันที่19-27 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันและเวลาสอบในระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280357 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558