มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562

 

เริ่ม 26 มีนาคม 2563 08:00 น. ถึง 3 พฤษภาคม 2563 19:30 น.

   นักศึกษาสามารถเข้าระบบบริการการศึกษาออนไลน์  http://reg.cmru.ac.th/ เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  แล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ณ  ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด   ระหว่างวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2563 ซึ่งการลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วเท่านั้น


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049758 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558