มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ครั้งที่ 1/2563

10 กรกฏาคม 2563 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
 

เริ่ม 8 กรกฏาคม 2563 09:00 น. ถึง 7 สิงหาคม 2563 15:30 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้เปิดระบบยื่นคำร้องเทียบโอน/ยกเวินผลการเรียน  ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563 โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.cmru.ac.th/  โดยการเทียบโอนรายวิชาและการยกเว้นรายวิชา  ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362192 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558