มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียนทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 2/2563

10 พฤศจิกายน 2563 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
 

เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2563 09:00 น. ถึง 29 พฤศจิกายน 2563 23:00 น.

นักศึกษาทุกรหัส สามารถ เพิ่ม-ถอน รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 16-29 พฤศจิกายน 2563 ผ่าน http://reg.cmru.ac.th/

=====================
หากนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจากในวัน-เวลาที่ต้องการเรียนมีจำนวนนักศึกษาเต็มตามที่กำหนดไว้ และไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาในหมู่เรียนอื่น ๆ ได้อีก นักศึกษาสามารถขอเพิ่มจำนวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่เต็มได้ที่เมนูคำร้องออนไลน์จากระบบเดียวกันภายนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ศึกษาขั้นตอนการทำคำร้องได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=CBZX13qGYXk 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7591929 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558