มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

18 พฤศจิกายน 2563 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
 

เริ่ม 3 ธันวาคม 2563 07:00 น. ถึง 16 ธันวาคม 2563 20:00 น.

      นักศึกษาสามารถเข้าระบบบริการการศึกษาออนไลน์ https://reg.cmru.ac.th เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  แล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ณ  ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2563  ซึ่งการลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วเท่านั้น

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203295 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558