มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เพิ่มลิงค์ เพิ่มลิงค์ของตนมาวางไว้ในมหาวิทยาลัย

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

* หมายถึง จำเป็นต้องกรอกข้อมูล


ไฟล์รูปภาพต้องมีขนาด 234 x 60 พิกเซลเท่านั้น

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5773195 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558