มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การบริหารงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละปี >> click

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8466406 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558