มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การรณรงค์สร้างความโปร่งใส

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์สร้างความโปร่งใส “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร”
และให้ความร่วมมือในการ “งดรับ งดให้ ของขวัญ
ในทุกเทศกาล” พร้อมกับเชิญชวนส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือคำอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ 
เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง
เพื่อให้ภาคราชการ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8567416 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558