มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google (นโยบายดังกล่าวมีผล เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565)

 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทางบริษัท Google จะปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace for Education ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งาน ที่ใช้บริการ @g.cmru.ac.th ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้

การได้รับบริการเดิม: ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้พื้นที่เก็บข้อมูลแบบไม่จำกัด (Unlimited)
การได้รับบริการใหม่: พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานแต่ละท่าน จะได้พื้นที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 15 GB

เพื่อให้การปรับเปลี่ยนการให้บริการของ @g.cmru.ac.th เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของบริษัท Google และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่าน ทยอยย้ายข้อมูลที่จัดเก็บไว้บน Google Drive และบริการอื่น ๆ ของ Google ไปเก็บยัง Local Storage หรือ One Drive (ใช้อีเมล @cmru.ac.th และได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 5 TB) ของท่านให้เหลือพื้นที่ท่านละไม่เกิน 15GB โดยนโยบายการให้บริการของบริษัท Google ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565


ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th