มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาโท

 

master cmru

bundit cmru


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(M.S.)

  • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (ADICET)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • วิทยาการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต( M.P.H)

  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
เว็บไซต์ : http://www.graduate.cmru.ac.th/

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ; admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 09-6046-9468
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th