มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ โครงการอ่านออกเขียนได้


โปรดกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดสื่อ
ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ โครงการอ่านอกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน

ดาวน์โหลดไปแล้ว 256 ครั้ง

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175751 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558