มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบรรจุและแต่งตั้ง

การพัฒนาบุคลากร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7725149 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558