มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่