มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM88.5MHz งดการส่งกระจายเสียงชั่วคราว

ข่าวผู้บริหาร ::

พิธีปิดโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค ASEAN MUSIC&DANCE CONNECTIVITY 2016

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในพิธีพร้อม...

โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบั...

โครงการ “ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา” โดยกรมพลศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรมพลศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา” ฟุตซอล ฟุ...

มร.ชม. ร่วมทอดผ้าป่ามูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนระดมทุนพัฒนาการศึกษา

มร.ชม. ร่วมทอดผ้าป่ามูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนระดมทุนพัฒนาการศึกษา

ปฏิทินวิชาการ ::

25

พ.ค.

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน/2558

25 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:00 น. - 7 มิถุนายน 2559 เวลา 20:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา

13

มิ.ย.

สอบกลางภาคฤดูร้อน/2558

13 มิถุนายน 2559 เวลา 08:00 น. - 19 มิถุนายน 2559 เวลา 20:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 2803368 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558