มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

freshy 58 cmru Bike for mom Thailand 2015 congrats cmru 2558 topik 42 2015 cmru

ข่าวผู้บริหาร ::

รองฯ ผศ.ดร.อรพินทร์ นำทีมร่วมเวทีสรุปโครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีสรุปโครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะ Happy Workplace ...

มร.ชม. ลงนามสัญญาจ้างกว่า 4 ร้อยล้านบาท สร้างกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์บนพื้นที่ศูนย์แม่ริม

อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ...

มร.ชม. จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้องค์ราชัน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้...

รองฯ ผศ.สุกัญญา ร่วมปลูกต้นไม้โครงการล้านกล้ามหามงคล คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปลูกต...

ปฏิทินวิชาการ ::

03

ส.ค.

ประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2557

3 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น. - 9 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

08

ส.ค.

ยื่นเอกสารรายงานตัวนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

8 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น. - 8 สิงหาคม 2558 เวลา 16:00 น.

ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

09

ส.ค.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

9 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น. - 9 สิงหาคม 2558 เวลา 12:00 น.

หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

09

ส.ค.

สัมนาหัวข้อบริหารงาน บริหารคน สู่ผลสำเร็จ โดยคุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

9 สิงหาคม 2558 เวลา 09:30 น. - 9 สิงหาคม 2558 เวลา 12:00 น.

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

09

ส.ค.

พบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 58

9 สิงหาคม 2558 เวลา 14:00 น. - 9 สิงหาคม 2558 เวลา 16:00 น.

ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 292779 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558