มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลสอบ นศ.ภาคพิเศษ 2559 คณะครุศาสตร์ มรชม. เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต ๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน TMM cmru แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์

ข่าวผู้บริหาร ::

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop “KM กับการพัฒนาองค์กร”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด Workshop "KM กับการพัฒนาองค์กร”

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ไ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไ...

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 จากคณะวิทยาก...

ปฏิทินวิชาการ ::

21

มิ.ย.

จัดส่งชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2559

21 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. - 4 สิงหาคม 2559 เวลา 18:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

07

ก.ค.

ประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2558

7 กรกฏาคม 2559 เวลา 09:00 น. - 3 สิงหาคม 2559 เวลา 23:30 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

21

ก.ค.

สอบปลายภาคฤดูร้อน/2558

21 กรกฏาคม 2559 เวลา 08:00 น. - 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 20:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

08

ส.ค.

ยื่นคำร้องเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ครั้งที่ 1/2559

8 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 น. - 8 กันยายน 2559 เวลา 16:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 3163821 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558