มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ประกาศผลสอบ นศ.ภาคปกติ 2559 entrance2016 ว.แม่ฮ่องสอน รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำรวจภาวะมีงานทำบัณฑิต

ข่าวผู้บริหาร ::

โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ คณะเทคโนยีการเกษตร ประจำปี 2559

คณะเทคโนยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเ...

โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ คณะครุศาสตร์ มร.ชม. ประจำปี 2559

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพั...

มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการความร่วมมือ October 6 University รุ่นที่ 2

มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการความร่วมมือ October 6 University รุ่นที่ 2

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. เตรียมส่งนักศึกษาไทย ร่วมแลกเปลี่ยนวิชาการ – วัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. เตรียมส่งนักศึกษาไทยร่วมแลกเปลี่ยนวิชาการ – วัฒนธรรม ณ ประเทศไต้ห...

ปฏิทินวิชาการ ::

21

มิ.ย.

จัดส่งชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2559

21 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. - 4 สิงหาคม 2559 เวลา 18:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

07

ก.ค.

ประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2558

7 กรกฏาคม 2559 เวลา 09:00 น. - 3 สิงหาคม 2559 เวลา 23:30 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

21

ก.ค.

สอบปลายภาคฤดูร้อน/2558

21 กรกฏาคม 2559 เวลา 08:00 น. - 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 20:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

08

ส.ค.

ยื่นคำร้องเทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ครั้งที่ 1/2559

8 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 น. - 8 กันยายน 2559 เวลา 16:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 2994559 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558