มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 พิงคนครเกมส์ CMRU Bookfair 2016 ขอรับสมัครอาจารย์ เจ้าหน้า หรือนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป) เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-NET  แบบสำรวจ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ข่าวผู้บริหาร ::

พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 “พิงคนครเกมส์”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลั...

ผู้บริหารและคณาจารย์ มร.ชม. ร่วมงานการประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในฐานะแขกผู้มีเกียรติและกรรมการตัดสินให้คะแนนการประกวด

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานการประก...

รองอธิการบดี มร.ชม. ร่วมงานพิธีเปิด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 40

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านรองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย...

พร้อมคว้าเจ้าเหรียญทอง อธิการบดีให้โอวาท เน้นเป็นเจ้าภาพที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้โอวาททัพนักกีฬามหาวิทยาลัย...

ปฏิทินวิชาการ ::

16

ก.พ.

ขอเปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น. - 1 เมษายน 2559 เวลา 16:00 น.

สำนักทะเบียนและประมวลผล

20

มี.ค.

ภาควิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรชม. จัดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี Topik ระดับ 1 และ ระดับ 2 ครั้งที่ 45

20 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น. - 20 มีนาคม 2559 เวลา 16:00 น.

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 4

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 2154945 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558