มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

congrats cmru 2558 topik 42 2015 cmru กีฬา pingkanakorngames

ข่าวผู้บริหาร ::

รองฯ ผศ.สุกัญญา ให้เกียรติเปิดการแข่งขันเทควันโด CMRU OPEN ครั้งที่ 3

ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี...

รองฯ ผศ.สุกัญญา ร่วมเป็นเกียรติในงาน"เปิดโลกกิจกรรม" ภาคพิเศษ 2558

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน "เปิดโลกกิจ...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม. จัด KM การบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการค...

รองฯ ผศ.สุกัญญา ร่วมยินดีนักศึกษารางวัลเกียรติบัตรนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557

ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี พร้อมด้วย คุณสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา...

ปฏิทินวิชาการ ::

20

ส.ค.

เทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2558

20 สิงหาคม 2558 เวลา 16:14 น. - 10 กันยายน 2558 เวลา 00:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

26

ส.ค.

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

26 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00 น. - 8 กันยายน 2558 เวลา 20:00 น. อยู่ระหว่างช่วงเวลา

ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

18

ต.ค.

สอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK ระดับ 1 และระดับ 2 ครั้งที่ 42

18 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30 น. - 18 ตุลาคม 2558 เวลา 16:00 น.

ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 820131 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558